Maths Kru-O

     เกี่ยวกับครูโอ๋ 
     
     
              ครูโอ๋มีอาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้า ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 แต่ด้วยความรักในการสอนมาตั้งแต่เด็กๆ ชอบสอนเพื่อนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน และประกอบกับเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์มาเป็นทุนเดิม จึงได้มาเปิดสอนพิเศษเล็กๆ แถวๆ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
                 
                 
    แต่ด้วยความคิดว่า ต้องการก้าวหน้าในอาชีพวิศวกรมากกว่า จึงได้ทุ่มเทการทำงานในอาชีพวิศวกรเป็นพิเศษ ปัจจุบัน ครูโอ๋ได้ดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิวิศวกร หรือ วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานสอนพิเศษเป็นงานที่ตัวเองรัก จึงไม่ได้มองงานสอนพิเศษเป็นธุรกิจ จึงทำงานสอนพิเศษในช่วงวันหยุด รับนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 15 คน ต่อคอร์ส และรับเฉพาะที่ตั้งใจเรียนจริงๆ เพราะรับจำนวนนักเรียนจำกัด และต้องการควบคุมคุณภาพของการเรียนจริงๆ
     
     
    หลังจากที่ครูโอ๋สอนพิเศษมาครบ 16 ปี (พ.ศ. 2539-2555) ครูโอ๋ก็เริ่มทำการบันทึกการสอนของตัวเองลงในรูปไฟล์ มาเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2559) จนครบรอบในเนื้อหาที่ต้องการสอนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย (มัธยมต้น 200 ชั่วโมง และระดับมัธยมปลาย 556 ชั่วโมง)  
     
     
                                                     ประวัติครูโอ๋ 
                                                     
                                                    -      ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                                    -      อดีตนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
                                                    -      สอนวิชาคณิตศาสตร์มา 19 ปี
                                                     
                                                     
                                                     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
002928